2017/01/24 - Dejte nám vědět o vašich pocitech

Dejte nám vědět, ve kterém veřejném prostoru v Olomouci se cítíte příjemně, nebo naopak, kde se podle vás nacházejí nepříjemná či neatraktivní veřejná prostranství, či kde se necítíte bezpečně.

„Stejně tak bychom rádi věděli, která lokalita by se z vašeho pohledu měla do budoucna ve městě rozvíjet. Vyznačte na mapě města místa, kde by se mohlo něco vylepšit z pohledu městské hromadné či pěší dopravy,“ doplňuje náměstek primátora Aleš Jakubec v souvislosti s přípravou takzvaných pocitových map.

Do konce ledna 2017 se můžete zapojit do tvorby těchto pocitových map a vyjádřit své názory na výše uvedená témata s vazbou na konkrétní městskou lokalitu. Tím, že na stránkách www.pocitovemapy.cz/olomouc zaznačíte do mapy bod/linii/plochu, označíte dané místo pocitem, které ve vás vyvolává. U každého tématu můžete zvolit maximálně pět prvků a k nim navíc přidat vlastní komentář.

Pocitové mapy jsou tvořeny sice v rámci nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce, ale mají také přímou vazbu na řešení dopravy a mobility v Olomouci, tedy i na náš projekt Spokojená Olomouc.

Aktuality