2017/02/15 - Město dostalo dotace na stavbu cyklostezek

Propojení dálkové Jantarové cyklotrasy a cyklistických tras v Olomouci v okolí Jeremenkovy ulice a také cyklistické spojení mezi Týnečkem a Chválkovicemi. To jsou cíle dvou připravovaných projektů, na které se městu podařilo získat dotace.

V prvním případě se jedná o napojení dálkové cyklotrasy na existující síť cyklostezek v Olomouci. „Smyslem tohoto počinu je především napojení místních komunikací na hlavní cyklistický dopravní uzel a tím pádem i podpora udržitelných a environmentálně přívětivých forem dopravy,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec.

„Nejen v tomto, ale v obou projektech se jedná současně o naplňování strategických cílů Olomoucké aglomerace, protože páteřní cyklostezky propojují hlavní města této aglomerace a přispívají k lepší mobilitě obyvatel měst při cestách do práce nebo do škol,“ doplnil náměstek Ladislav Šnevajs. Propojení zajistí 230 metrů dlouhá dělená stezka pro cyklisty a chodce v Jeremenkově ulici. Včetně výsadby zeleně a instalací stojanů na kola vyjde projekt na 3,99 milionu korun, dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu by přitom měla činit celkem 2,53 milionu.

Cyklostezka mezi Týnečkem a Chválkovicemi zahrnuje komunikaci o délce asi 630 metrů, náklady dle projektové dokumentace činí 5,58 milionu korun. Dotační podpora bude činit celkem 3,88 milionu korun. Obě akce by měly být dokončeny ještě v letošním roce. (red)

Aktuality