2016/09/01 Cyklistické zóny v Olomouci – fantazie, nebo reálná možnost.

Problémy s dopravou trápí většinu českých měst, ani Olomouc není výjimkou. Již od února 2016 je proto v přípravě strategický plán pod hlavičkou „Spokojená Olomouc“, který by měl obsahovat konkrétní návrhy na změny metropole Hané. Již v září budou k dispozici výsledky rozsáhlého dopravního průzkumu, který  má za úkol zjistit, jak se dopravujeme po městě, nebo také průzkum parkování aut. Nicméně asi všechny nás budou zajímat konkrétní návrhy, které by měly změnit naše město. Ty přijdou na řadě sice až v další etapě projektu, ale proč bychom o nich už dnes nemohli začít diskutovat.

Představme si tedy ulice, kde budou moci naše děti jezdit na kolech bezpečně, představme si trasu pro cyklisty, kterou projedeme město bezpečně ze severu na jih, ze západu na východ, a ještě vytvoříme vnitřní okruh. Stačí jen relativně málo, opatření jako cyklistické zóny (někdy také nazývané cyklistické ulice) je možné zřizovat i v ulicích českých měst. Stalo se tak díky změně zákona, která byla schválena letos v únoru. Cyklistické ulice se inspirovaly právě vzorem z Rakouska nebo Německa. Auta zde budou moci projíždět omezenou rychlostí, povolené bude i parkování aut. Daná opatření nebudou nijak nákladná, a přitom mohou výrazným způsobem ovlivnit kvalitu našeho života. Jde o otevřenější variantu, než je zákaz vjezdu motorových vozidel, případně fyzické zaslepení ulice.

Nemusíme ale jezdit jen do Rakouska. První cyklistická zóna byla otevřena nedávno v Ostravě a připravuje se také v Uherském Hradišti. A proto přicházíme s jednoduchou otázkou. Které ulice byste podobným způsobem zklidnili i u nás? Dokázali byste si představit, že mezi tyto ulice by patřila i ulice Na Vozovce, která spojuje centrum města se sídlištěm? Vaše názory pište na adresu martin.lunacek@olomouc.eu.

Cyklistická zóna a zákon

Zákon č. 361/2000 Sb., §

39a:

(1) Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Zóna pro cyklisty“ a konec je označen dopravní značkou „Konec zóny pro cyklisty“

(2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.

(3) Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1.

(4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

(5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.

  • 40

(1) Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně ostatní ustanovení tohoto zákona.

 

Co to je cyklistická zóna?

opatření, které zvyšuje ochranu cyklistů a rozšiřuje jejich práva při jízdě ve vozovce, zpravidla ve společném provozu s automobily – kromě jízdních kol je však povolen vjezd pouze těm vozidlům, která jsou vyobrazena ve spodní části značky

Jak ji poznám?

daná vozovka ulice, resp. komunikace je označena svislou dopravní značkou „cyklozóna“ na začátku daného úseku či oblasti a obdobně jako jiné zóny ukončena na výjezdu

K čemu slouží?

slouží ke zlepšení podmínek pro jízdu na kole tam, kde z prostorových nebo jiných důvodů není možné nebo účelné zřídit samostatnou stezku pro chodce a cyklisty nebo jiné opatření

zajišťující chráněný cyklistický průjezd s minimálním kontaktem s motorovou dopravou

Jak se zde chovat?

cyklisté mohou jezdit vedle sebe a nejen při pravém okraji vozovky, ostatním vozidlům nesmějí bránit v jízdě, ale mohou je přiměřeně omezit zejména rychlostí své jízdy; rychlost vozidel je maximálně

30 km/h; ve vztahu k chodcům platí shodná pravidla jako na jakékoliv jiné běžné komunikaci

 

Aktuality