CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Cyklistická doprava je v moderních městech považována za nejefektivnější způsob přepravy s minimálními dopady na bezpečnost a životní prostředí.
Jak se změní budoucnost cyklistické dopravy v Olomouci? 


Navržená opatření a aktivity:

Napojení existujících cyklostezek (povolení jízdy cyklistů v protisměru jednosměrky, pruh ve vozovce atd., posoudí samostatná studie)na pěší zónu (Tylova-Švédská; 370m, Legionářská-Riegrova; 410m, Bořivojova-Zámečnická; 830m).

Doplnění cykloopatření (stezka, pruh ve vozovce, koridor pro cyklisty atd., posoudí samostatná studie) na "Silničním okruhu MPR" (tř. Svobody, Studentská, Dobrovského), 2,5 km.

Cykloopatření (stezka, pruh ve vozovce, koridor atd., posoudí samostatná studie) na radiále Krematorium (tř. Míru-Litovelská-Palackého-Riegrova), 2,7 km (k letišti).

Cyklostezka na radiále Brněnská (tř. Havlíčkova-Wolkerova-Brněnská), 2,1 km.

Cyklostezka na radiále Nové Sady (Rooseveltova-Polská), 1,3 km

Cyklostezka na tangentě UPOL (17. listopadu-Husova), 970 m.

Cyklostezka na radiále Pavlovičky (Komenského-Pasteurova), 1,4 km.

Stojany na kola (s možností opření a zamčení rámu kola) v cílech cest (úřady, školy, obchody, knihovna, nemocnice, památky, nádraží, pošty ad.); vybavení Bike and Ride (stojany, boxy na parkování kol, úschovny kol v dopravních uzlech); ostatní parkovací infrastruktura pro cyklistickou dopravu (boxy či úschovny na kola v místech s vysokou poptávkou (např. nádraží)).

Doprovodná infrastruktura pro jízdní kola a elektrokola (samoobslužná servisní místa, dobíjecí stanice).

Údržba a obnova orientačního značení cyklotras a doprovodné infrastruktury (odpočívky apod.).

Pořízení služebních jízdních kol pro potřeby města a jeho společností (včetně nákladních kol pro TSMO).

Rozvoj bikesharingu.

Zajištění potřebné doprovodné infrastruktury pro možnost dojíždění na kole dětí do školních a předškolních zařízení zřizovaných městem, případně krajem (úschovny ve školách, bezpečnostní opatření v blízkosti škol, úprava školních řádů).

Zajištění včasné zimní údržby cyklistických tras (a to i prioritně před údržbou vozovek).

Lávka (pro chodce a cyklisty) přes Moravu na soutoku s Bystřicí (propojení Kavaleristů-Šmeralova).

Zajištění hladších povrchů vozovek pro pohyb nemotorové dopravy v městské památkové rezervaci.

Cykloopatření na radiálách (cyklopruhy=13 km, cyklostezky=17 km, např. Lazecká, Holická, Masarykova tř., Bystrovanská).

Cykloopatření na tangentách (cyklopruhy=4 km, cyklostezky=17 km, např. Okružní, Velkomoravská, Zikova, Albertova, Erenburgova).

Cyklostezky na ostatních trasách (cyklostezky=34 km).

Cyklostezky napojující sousední obce (cyklostezky=14 km, např. Křelov, Ústín, Hněvotín, Kožušany, Vsisko, Bystrovany, Březce).

Cyklostezky podél řeky Moravy (cyklostezky=6 km).

Plošné zobousměrnění jednosměrných komunikací pro cyklisty.

Vytvoření dělených stezek pro chodce a cyklisty z existujících chodníků (např. široké chodníky, které lze využít pro cyklodopravu).

Vytvoření stezek pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů z existujících chodníků (např. úzké chodníky v parcích a sadech).

Zlepšení podmínek pro každodenní cestování (dojíždění) v příměstských vlacích s jízdním kolem (úprava vozidel, přeprava zdarma nebo zvýhodněně oproti tarifu ČD).

Zajištění prostupnosti území (pro pěší a cyklisty) - zamezení bariérového efektu při návrhu výstavby liniových staveb, zachování veřejného vlastnictví pozemků, vymáhání práva na veřejnou cestu ad.

Bezplatná přeprava jízdního kola ve vozidlech MHD.

Co už víme o cyklistické dopravě v Olomouci?

V Olomouci je přibližně 51 200 kol.
Na jednoho obyvatele připadá průměrně 0,51 kola.