Kontakt

Kontaktní osoba

Mgr. Michal Bajgart
Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
+420 541 641 233
michal.bajgart@cdv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Zbyněk Sperat PhD.
Centrum dopravního výzkumu v.v.i.
+420 602 372 486
zbynek.sperat@cdv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Martin Luňáček
Magistrát města Olomouce
Odbor koncepce a rozvoje
+420 588 488 382 | mobil: +420 732 124 926
martin.lunacek@olomouc.eu