MĚSTSKÁ LOGISTIKA

Podnikatelská a obchodní činnost vyžaduje zásobování a přepravu zboží. Zvláště v městském centru vzniká při zásobování problém s parkováním, vytvářením bariér pro chodce, cyklisty i automobily. Provoz nákladní vozidel způsobuje emise i hluk, které společně negativně zatěžují životní prostředí ve městě.

Jak se může změnit budoucnost městské logistiky v Olomouci?

Navržená opatření a aktivity:

Výstavba překladiště pro city logistiku - šetrnou dopravu nákladu v poslední míli cesty (nákladní kola, elektromobily).

Vyznačování obrátkových stání (na stávajících místech po potřebnou část dne) tam, kde je třeba zajistit místo pro krátké zastavení (např. zásobování, doprovod do školy/nemocnice…).

Vypracování plánu city logistiky.

Pobídky pro zajišťování doručovatelských a rozvozových služeb na jízdním kole/e-kole (messenger, pizza atd.)