PŘEDSTAVENÍ PUMMO

Značka Spokojená Olomouc je symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy.

Cílem je podporovat integrovanou dopravu, jejímž základem jsou potřeby nás lidí. Středem pozornosti projektu je tak hlavně člověk a jeho životní pohoda. Město Olomouc se tak chce vyrovnat moderním evropským městům.

Plán udržitelné městské mobility je vypracováván podle zásad značky Město s dobrou adresou s důrazem na lidské hodnoty a spokojený život obyvatel ve městě, který je výrazně ovlivňován způsoby dopravy a jejich možnostmi.

Tento strategický plán pomůže Olomouci odhalit silné i slabé stránky v městské dopravě a parkovacích prostorech a vytvořit tak optimalizované řešení veřejného prostoru a ulic.

Zpracovatelem projektu je Centrum dopravního výzkumu v.v.i. společně s odborem koncepce a rozvoje statutárního města Olomouc.

  • Prvním krokem projektu je zpracování podrobných analýz, které jsou realizovány až do května 2017 a které pomohou poodhalit, jaké jsou naše potřeby v dopravě, jak dostupné jsou cíle našich cest, jaké máme problémy s hlukem, čistotou ovzduší, nedostatkem pohybu a další klíčové faktory dopravy ve městě.
  • V druhé polovině roku 2017 se projekt zaměří na návrhovou část. Plán bude navržen ve třech variantách, v tzv. nulovém, minimalistickém a maximalistickém scénáři, výsledkem tedy budou tři různé druhy vývoje městské dopravy a s nimi spojené dopravní opatření. Navržen bude i akční plán pro období 2019 - 2023.

Významnou součástí celého projektu je také aktivní účast veřejnosti, proto budeme rádi za každý Váš podnět a připomínku.
Rovněž budeme rádi, pokud se zúčastníte veřejných projednání jednotlivých částí, kde se budete moci k jednotlivým návrhům vyjádřit.