ŘÍDÍCÍ SKUPINA

Pro účely tvorby a zpracování Plánu udržitelné městské mobility města Olomouce (PUMMO) je zřízena řídící skupina. Řídící skupina má za úkol dohled nad realizací komunikační, analytické a návrhové části.

Členy řídící skupiny jsou zástupci zadavatele, tedy Statutárního města Olomouce.

Aleš Jakubec
Předseda řídící rady: Aleš Jakubec, náměstek primátora města Olomouce

"Chci aby v našem městě zpívali ptáci a ne auta".
(Vysvětlení: Má dvouletá dcera usínala počítáním aut, které projedou pod oknem. Když jsme byli na víkend mimo město, na jednom táboře, tak při usíná slyšela za oknem zpívat ptáky, a prohlásila: V Olomouci zpívají auta, na táboře ptáčci).


Petr Daněk, člen zastupitelstva Olomouckého kraje: 
"Nenechme se mýlit. Je to zápas mezi automobilem a člověkem. Pokud měřítkem plánování našeho města zůstane automobil, bude naše město hlučné, znečištěné a nebezpečné. Přeji nám všem, aby se hlavním motivem města stali opět lidé."


Jaroslav Krátký, zastupitel města Olomouce:
"Pohyb je přirozenou součástí člověka. Buď i ty priřozenou součástí pohybu."Matouš Pelikán, zastupitel města Olomouce:
"Město není nafukovací, ale i tak v něm pohyb všech může být plynulý, zdravý a bezpečný."


Jan Řihošek, koordinátor dětského dopravního hřiště města Olomouce:
"Nejlepším instruktorem dopravní výchovy je rodič, který jezdí se svým dítětem na kole."


Bc. Miroslav Petřík, člen rady města Olomouce


Ing. Miroslav Marek, člen zastupitelstva města Olomouce


Ing. Marek Černý, vedoucí odboru koncepce a rozvoje města Olomouce


Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., vedoucí katedry geoinformatiky Univerzity PalackéhoMgr. Miroslav Žbánek, zastupitel města Olomouce:
"Život ve městě je jako jízda na kole. Chceme-li udržet rovnováhu, musíme se pohybovat. V kolonách stojících aut život ani rovnováhu nenajdeme."

Zpracovatel

Základním posláním odborné nezávislé organizace je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.