ŘÍDÍCÍ SKUPINA

Pro účely tvorby a zpracování Plánu udržitelné městské mobility města Olomouce (PUMMO) je zřízena řídící skupina. Řídící skupina má za úkol dohled nad realizací komunikační, analytické a návrhové části.

Členy řídící skupiny jsou zástupci zadavatele, tedy Statutárního města Olomouce.

Aleš Jakubec
Předseda řídící rady: Aleš Jakubec, náměstek primátora města Olomouce

"Chci aby v našem městě zpívali ptáci a ne auta".
(Vysvětlení: Má dvouletá dcera usínala počítáním aut, které projedou pod oknem. Když jsme byli na víkend mimo město, na jednom táboře, tak při usíná slyšela za oknem zpívat ptáky, a prohlásila: V Olomouci zpívají auta, na táboře ptáčci).


Petr Daněk, člen zastupitelstva Olomouckého kraje: 
"Nenechme se mýlit. Je to zápas mezi automobilem a člověkem. Pokud měřítkem plánování našeho města zůstane automobil, bude naše město hlučné, znečištěné a nebezpečné. Přeji nám všem, aby se hlavním motivem města stali opět lidé."


Jaroslav Krátký, zastupitel města Olomouce:
"Pohyb je přirozenou součástí člověka. Buď i ty priřozenou součástí pohybu."Matouš Pelikán, zastupitel města Olomouce:
"Město není nafukovací, ale i tak v něm pohyb všech může být plynulý, zdravý a bezpečný."


Jan Řihošek, koordinátor dětského dopravního hřiště města Olomouce:
"Nejlepším instruktorem dopravní výchovy je rodič, který jezdí se svým dítětem na kole."Miroslav Žbánek, zastupitel města Olomouce:
"Život ve městě je jako jízda na kole. Chceme-li udržet rovnováhu, musíme se pohybovat. V kolonách stojících aut život ani rovnováhu nenajdeme."

Zpracovatel

Základním posláním odborné nezávislé organizace je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.