PARKOVÁNÍ

Parkování ve městech patří mezi nejpalčivější problémy ve městech. Parkoviště v centru města jsou pravidelně plná ráno, sídliště zase v odpoledních hodinách. Parkování v Olomouci patří mezi nejlevnější u nás. Možností jak situaci s parkováním řešit je mnoho, od tzv. park & ride systémů přes rezidenční zóny až po různé "smart" řešení s hledáním volných míst ve městě.


Jak můžete změnit budoucnost parkování v Olomouci?

Stačí nám ve formuláři níže odpovědět na některé z těchto otázek:


Je v centru města dostatek parkovacích stání? A jaká je situace na sídlištích? Ve kterých ulicích je nedostatečná kapacita parkovacích míst?
Která parkoviště jsou zcela přeplněná a která se naopak téměř vůbec nevyužívají?
Nutí Vás placené parkování využívat MHD nebo využíváte jiných parkovišť?
Uvítali byste zavedení rezidenčních zón parkování, které by upřednostňovalo stání rezidentů?
Měla by se rozšířit zóna placeného stání i na další části města?
Využíváte parkovací domy? Jaký je stav kapacity na jednotlivých parkovištích a v čem byste uvítali změnu?
Mají návštěvníci města kde zaparkovat? Kde byste jim doporučili zaparkovat při cestách do centra města?
Využíváte systému kombinované přepravy P+R („Zaparkuj a jeď MHD“)? V čem jsou hlavní nedostatky zmíněného způsobu přepravy při cestách do města (centra města) a v čem naopak výhody?
Jak je to s parkováním v případě, že chcete vyzvednout nebo dopravit někoho na vlakové nebo autobusové nádraží?

Napište nám prosím své připomínky a podněty, pomůžete změnit dopravu v Olomouci.

Co už víme o parkování v Olomouci?

Zapojte se a vložte Váš komentář


Jméno *
E-mail (nebude na webu zveřejněn) *
Vaše zpráva *
Váš komentář bude zveřejněn až po potvrzení administrátorem webu.


Vaše komentáře

Jaroslav Flőgel (09. 05. 2017)

Rád bych se vyjádřil k problému parkování. Olomouc je auty zahlcena. Zaparkovat je problém. Příčinou jsou 2 až 3 auta v rodině. Řešení je jak technické tak i politické. Funkční městská doprava. Nízkoemisní autobusy. Budoucnost elektroautobusů. Určitě ne tramvaje. Koleje, stožáry, troleje, vozidlový park, údržba , opravy jsou velkou finanční zátěží. Je potřeba postavit prostředky intenzivního parkování , jako smart parking nebo puzle parking ......https://youtu.be/R-WISi-X0Gg?t=129. Záchytná parkoviště na okrajích města s napojením na MHD. Bez regulace to také nepůjde. A to je to politické rozhodnutí. Zpoplatnit parkování na sídlištích. První auto v rodině za symbolický roční poplatek, každé další auto za podstatně vyšší poplatek. Bez peněz to vyřešit prostě nepůjde. Město není nafukovací. Řešení problému něco stojí. Co je zadarmo toho si nikdo neváží. Takže kombinace MHD a zpoplatnění parkování v celém městě.

Tomáš Mádr (05. 05. 2017)

Ad parkovací zóny "pro rezidenty" - je třeba stanovit, kdo je rezident, zda ten kdo má v místě nemovitost, trvalé bydliště, nebo zde jenom bydlí. Pro velkou část lidí, kteří v Olomouci pracují/studují a nemají zde trvalé bydliště, by řešení byl institut bydliště přechodného, které by jim dávalo z toho pohledu stejné postavení. Bez vyřešení tohoto problému, je rozšiřování zón problém jak pro takového "dojíždějící", kteří zde bydlí pouze přes týden, tak pro majitele bytů, kteří jim je pronajímají.

Tomáš Mádr (05. 05. 2017)

Ad nemocnice, úřady a podobné - v určitých případech (nemocnice) je nejlepší využít pro dopravu auta - u zraněného, nemocného, seniora. V takovém případě chybí možnost alespoň zastavit a vysadit v těsné blízkosti, případně informace tom, kde je toto možné. Zrovna tohle není moc možné řešit hromadnou dopravou - z důvodů časových nebo zdravotních. Označené "parkoviště", určené pouze pro toto velice krátké a bezpečné zastavení, by zabránilo současnému stavu, kdy se zastavuje kdekoliv to jde, často na úkor bezpečnosti a plynulosti dopravy.


Komentáře - Parkování