PĚŠÍ DOPRAVA

I chůze je dnes považována za způsob dopravy, který je součástí koncepce dopravního systému. Ačkoli je chůze velmi neefektivní na dlouhé vzdálenosti, výhody plynou především z vysoké flexibility a nulových dopadů na životní prostředí.


Jak se může změnit budoucnost pěší dopravy a veřejných prostranství v Olomouci?Navržená opatření a aktivity:

Doplnění chodeckých světelných signálů o odpočet (zejména na frekventovaných přechodech s dlouhými intervaly).

Doplnění mobiliáře (lavičky, pítka).

Lepší zohledňování pěších při návrhu světelně řízených křižovatek (eliminace přecházení na vícekrát se zastavením na ostrůvku, např. Velkomoravská x Rooseveltova).

Zrušení podchodů a jejich nahrazení úrovňovými přechody (např. 2x Foerstrova).

Zvětšení rozsahu pěších zón v centru města.

Realizace hlavních bezbariérových pěších tras (dle generelu, 140 km).

Vytváření míst pro překonání komunikace (pěšky, na kole) realizací ochranného ostrůvku a snížení obrub s/bez vyznačení přechodu/přejezdu (na sběrných komunikacích).

Zajištění prostupnosti území (pro pěší a cyklisty) - zamezení bariérového efektu při návrhu výstavby liniových staveb, zachování veřejného vlastnictví pozemků, vymáhání práva na veřejnou cestu ad.

Zpřísnění režimu pěší zóny (zúžení povolení vjezdu motorových vozidel).

Vstřícná pravidla pro zřizování restauračních zahrádek.

Výsadba stromů v ulicích i na volných prostranstvích.

Lávka (pro chodce a cyklisty) přes Moravu na soutoku s Bystřicí (propojení Kavaleristů-Šmeralova).

Omezení parkovací kapacity v ulicích v centru města (např. nám. Republiky, Palachovo nám., Dolní nám.).


Co už víme o pěší dopravě v Olomouci?