Plán udržitelné městské mobility

je strategický dokument, jehož cílem je zlepšit dopravu a život ve městech. Pomocí širokého zapojení obyvatel a odborníků pomáhá vytvořit dlouhodobý plán pro všechny druhy dopravních prostředků i zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení veřejného prostoru i životního prostředí.

Plán udržitelné městské mobility Olomouce

Projekt Spokojená Olomouc je symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy ve městě.

  • Cílem je podporovat integrovanou dopravu, jejímž základem jsou potřeby nás lidí.
  • Projekt klade důraz na člověka a jeho spokojený život v Olomouci.
  • Město Olomouc se chce vyrovnat moderním evropským městům, které změnou veřejného prostoru a dopravního chování dosáhly mnohem vyšší kvality života jejich obyvatel. 

Zpracovatelem plánu je Centrum dopravního výzkumu v.v.i. a plán by měl být dokončen do konce roku 2017.