CHYTRÉ MĚSTO (SMART CITIES) - "KNIHOVNA"

Chytré město (Smart City) je celosvětový koncept, který cílí na zavedení informačních a komunikačních technologií a nástrojů pro efektivnější správu měst a zatažení občanů do jeho tvorby.

Postupně budeme chtít zavést koncept Smart City do našich strategických materiálů, provázat jej s potřebami občanů a neztratit se v široké nabídce informačních a komunikačních technologií (ICT).

Přehled podrobných témat:

Zdroj informací a kontakty:

CHYTRÝ REGION
Menší počet kilometrů najetých auty, zelené koridory, snížení výdajů za energie či zajištění potřebných informací lidem v reálném čase - to vše jsou charakteristické znaky Smart Cities. Základem úspěšné realizace tzv. Smart Cities, nebo chcete-li inteligentních měst a regionů, je však nezbytná jistá koncepce při zavádění moderních technologií a „chytrých řešení“. Tak takto se prezentuje Regionální rozvojová agentura v Hradci Králové.
Vítáme tuto iniciativu, neboť i nám jde o menší počet kilometrů najetých auty, zelené koridory

Více info o Chytrém regionu: http://www.cirihk.cz/chytry-region.html