TÉMATA

Naším cílem je skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší a cyklistické dopravy a tvorby veřejného prostoru, kde si mohou hrát děti bez obavy o své bezpečí.

Mobilitu a dopravu chceme řešit komplexně a vnímat ji v širších souvislostech. Jednotlivá témata nemohou být řešena izolovaně, protože jsou vzájemně propojena.

V analytické části jsme získali kvalitní data, na základě těchto dat a analýz, společně tvořené vize mobility a zapracovaných podnětů od veřejnosti jsme v návrhové části sestavili opatření a aktivity, které mají naplnit společně vytvořenou vizi udržitelné mobility Olomouce s výhledem na rok 2030. Doplňte navržená opatření, jsme rádi za vaše podněty, které dále zapracováváme do plánu udržitelné mobility Olomouce.

Podívejte se na jednotlivá témata. Naleznete zde navržená opatření a aktivity.