Automobilová doprava

Automobilová doprava je stále nejflexibilnější a nejefektivnější způsob dopravy. Zároveň způsobuje značné negativní externality, které se projevují důsledky v oblasti životního prostředí, zdraví i společnosti jako celku.


Jak můžete změnit budoucnost automobilové dopravy v Olomouci?Navržená opatření a aktivity:

Podpora carsharingu (např. zvýhodnění v parkovací politice).

Dálnice D35 Křelov-Slavonín 2. etapa (1 MÚK, 1 mld Kč, dle ŘSD, 3 km).

Přeložka II/635 v úseku Tomkova-Svatoplukova + úprava křižovatky Tomkova/Na Trati/Na Šibeníku/Erenburgova.

Silnice I/46 Olomouc východní tangenta (3 MÚK, 2,5 mld Kč, dle ŘSD, 7 km).

Silniční napojení Řepčínská III/4463 na okružní křižovatku Pražská I/35 (dle ÚP, 1 km).

Silniční propojení Pavlovičky-Černovír, Sladovní MK – U Hradiska MK (dle ÚP, 2 km).

Silniční propojení Povel-Nová Ulice, Jeremiášova MK – Hraniční MK (dle ÚP, 0,5 km).

Silniční propojení Řepčín-Hejčín-Lazce, Řepčínská III/4463 na Jablonského III/4464 (dle ÚP, 2,5 km).

Omezení tranzitní nákladní dopravy na území města.

Výstavba překladiště pro city logistiku - šetrnou dopravu nákladu v poslední míli cesty (nákladní kola, elektromobily).


Co už víme o automobilové dopravě v Olomouci?

V Olomouci je přibližně 29 200 aut.
Na jednoho obyvatele připadá 0,29 auta.