ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY & VEŘEJNÝ PROSTOR - "KNIHOVNA"

Hlavním cílem zklidňování dopravy je zvýšit bezpečnost silničního provozu a zlepšit lokální podmínky pro bydlení, práci i turismus. Úspěšná opatření v této oblasti obecně vedou ke snížení rychlosti motorových vozidel a přesměrování tranzitní dopravy, což přímo snižuje hluk a množství nečistot v ovzduší, a také pravděpodobnost a závažnost dopravních nehod. Zklidněná doprava vytváří bezpečnější prostředí pro cyklisty, protože nižší rychlost a objem dopravy umožňují cyklistům využít silnice. Existují tři zásady, na které se při diskuzích o zklidnění dopravy odvolávají dopravní inženýři:

  • Samotné technické řešení
  • Vzdělávání
  • Prosazování

Studie řízení dopravy v obytných částech města ukázaly, že sami obyvatelé těchto čtvrtí zde přispívají k problémům s rychlostí. Proto je zklidňování dopravy nejúčinnější, když jsou zohledněny všechny tři složky. Pouhá technická/inženýrská opatření nevedou k uspokojivým výsledkům, ale je nutné je kombinovat i se vzdělávacími akcemi. Cílem je, aby si řidiči motorových vozidel uvědomili, že jsou zde i ostatní účastníci silničního provozu se stejnými právy.


Rychlý přehled zklidňovacích prvků je zde.

Literatura: 

Pro inspiraci a následnou diskusi zde je možné si stáhnout dokument Zklidňování dopravy jako prostředek pro zlepšení podmínek pro jízdu na kole [  781,38 KB] .

K danému výčtu je třeba dodat, že Česko stále čeká na schválení nových Technických podmínek. Navrhování komunikací pro cyklisty (TP 179), kde je řada nových zklidňujících prvků, které jsou již v Evropě standardem. 

Další doporučení: