Stav podpory cyklistické dopravy - obecné informace


Město Olomouc má zpracován svůj Plán udržitelné městské mobility Olomouce, na základě kterého byl vytvořen jeho reálný akční plán aktivit, včetně jeho prioritizace a budou realizována konkrétní opatření z ní vyplývající. Základní informace jsou dostupné na webové stránce: https://spokojena.olomouc.eu/.

Je potěšující, že mezi prioritami jsou i cyklostezky (viz. opatření C.47 - C.51). Potěšujícím faktem tak je, že město Olomouc má nyní už témř 44 km cyklostezek a k dispozici 896 parkovacích míst pro kola.

Nicméně za poslední čtyři roky rozvoj cyklodopravy ustal. Proto je potřeba se ptát, nakolik nová radnice počítá s podporou cyklodopravy. Plán udržitelné městské mobility je totiž jedna věc, ale realizace je věc druhá. Příkladem může být cyklostezka Olomouc - Chomoutov, na kterou obyvatelé této městské části čekají už 25 let. Těchto problematických úseků je ale daleko více. Níže uvedená mapa hovoří jasně. Červené čáry ukazují, které úseky je třeba ještě vybudovat, aby vznikla ucelená síť cyklotras (mapa je z roku 2018, ale asi se příliš nezměnila).