Carousel

VYTVÁŘÍME SPOLEČNĚ SPOKOJENOU OLOMOUC

Spokojená Olomouc je projekt města Olomouc, které se rozhodlo zlepšit život svých obyvatel a vyrovnat se tak moderním evropským městům. Nechává si proto vypracovat Plán udržitelné městské mobility, který si klade za cíl skloubit zájmy bezpečnosti, parkování a veřejného prostoru s důrazem na pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Spokojený život je často a velmi ovlivněn pohybem a prostředím, ve kterém žijeme. Pojďme společně vytvořit Spokojenou Olomouc.

Chcete o nás vědět více?TÉMATA

Naším cílem je skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší a cyklistické dopravy, tvorby veřejného prostoru. kde si mohou hrát i děti. Mobilitu a dopravu chceme řešit komplexně a naučit se vidět i širší souvislosti. Jednotlivá témata nejsou řešena izolovaně, ale jsou vzájemně propojena. Zvláštní kapitolou jsou průřezová témata, která se na dopravu a mobilitu dívají v širších souvislostech.Jsme projektanti a někde jsme zaskočeni, jak těžké je prosadit cyklistický pruh na silnici II. či III. třídy v obci. Vždyť tam žijí lidé, kteří na kole jezdí. Proč bychom jim tedy nemohli zlepšit podmínky k bezpečné jízdě? Mluvíme z vlastní zkušenosti. Máme rádi cestu z práce na kole, kdy míjíme kolonu stojících aut u křižovatek. Cesta na kole je rychlejší než autem a zároveň si člověk u ní psychicky odpočine. A naši osobní zkušenost chceme promítnout do projektů.

Petr Smítal, dopravní projektant

Komponenta - Citáty