Carousel

VYTVÁŘÍME SPOLEČNĚ SPOKOJENOU OLOMOUC

Spokojená Olomouc je projekt města Olomouc, které se rozhodlo zlepšit život svých obyvatel a vyrovnat se tak moderním evropským městům. Nechává si proto vypracovat Plán udržitelné městské mobility, který si klade za cíl skloubit zájmy bezpečnosti, parkování a veřejného prostoru s důrazem na pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Spokojený život je často a velmi ovlivněn pohybem a prostředím, ve kterém žijeme. Pojďme společně vytvořit Spokojenou Olomouc.

Chcete o nás vědět více?TÉMATA

Naším cílem je skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, pěší a cyklistické dopravy, tvorby veřejného prostoru. kde si mohou hrát i děti. Mobilitu a dopravu chceme řešit komplexně a naučit se vidět i širší souvislosti. Jednotlivá témata nejsou řešena izolovaně, ale jsou vzájemně propojena. Zvláštní kapitolou jsou průřezová témata, která se na dopravu a mobilitu dívají v širších souvislostech.Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice v Olomouci

Fakultní nemocnice Olomouc se chce zcela určitě podílet na ozdravování životní stylu a ovlivňování návyků obyvatel Olomouce. Tento projekt maximálně podporuji. Rád bych v areálu nemocnice viděl více cyklistů, určitě se jim pro to budeme snažit vytvořit co nejlepší podmínky.

Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice v Olomouci

Komponenta - Citáty