Analytická část Plánu udržitelné městské mobility zvěřejněna!

Analytickou část Plánu udržitelné městské mobility najdete ke stažení v sekci dokumenty.

Máte připomínku k analytické část? Vyberte si téma a vložte nám komentář, váš podnět zapracujeme do samotného plánu.

Aktuality