CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA - "KNIHOVNA"

CÍL pro město Olomouc

Z průzkumu dopravního chování plyne, že Olomoučané využívají jízdní kolo jako svůj dopravní prostředek na všech svých cestách jen v 6% případů. Pokud jedou do práce, pak v 8% případů. Co je potřeba udělat proto, aby se dané číslo zvýšilo?

Nabídnout cyklistům kvalitní síť cyklistických tras, která zajistí bezpečnou, plynulou a komfortní jízdu pomocí cyklistických stezek, cyklistických pruhů na komunikacích a formou plošného zklidňování dopravy. Cílem je také také využít nových legislativních změn směřujích k podpoře cyklistické dopravy (cyklistické zóny, jízdní pruhy pro cyklisty, v určitých případech jízda po chodníku, apod.). Cyklisté budou vždy rádi využívat kvalitní cyklistické sítě, ale bylo by chybou se domnívat, že ji budou využívat, pokud jim nezajistí přímé vazby na svých cestách.

Inspirace na téma cyklistická doprava lze dohledat na těchto odkazech:Jednotlivé lekce nepředstavují jen právní předpisy související s výstavbou cyklistické infrastruktury, ale také je prezentují v širším kontextu. Současná opatření odpovídají totiž většinou jen dnešním minimálním standardům, ne však budoucím požadavkům. Město by proto mělo u všech opatření při výstavbě komunikací dbát na to, aby kapacita infrastruktury cyklistické dopravy držela krok s požadovaným nárůstem, i s ohledem na očekávaný zvýšený počet elektrokol. Veškeré projektování, které má vliv na cyklistickou dopravu, by mělo zvažovat i opatření ke zrychlení cyklistické dopravy, jako jsou povrchy s dobrými jízdními vlastnostmi, šířka cykloinfrastruktury umožňující předjíždění, co možná nejkratší doby čekání na uzlových bodech a vyloučení objížděk zhušťováním sítě. Součástí budou i lekce o údržbě, bezbariérovosti, parkování jízdních kol a opatření podporující propojení cyklistické a veřejné dopravy.