POLITICKÉ DOKUMENTY / CHARTY / DEKLARACE

EVROPSKÁ KOMISE A MĚSTSKÁ MOBILITA

 • Městská mobilita z pohledu Evropské komise Jaký bude rok 2017? To nevíme, ale víme, že převážná většina obyvatel Evropy žije v městských aglomeracích, přičemž přes 60 % ve městech s více než 10 000 obyvateli. Svůj každodenní život tráví ve stejném prostoru a pro účely mobility používají stejnou infrastrukturu. Městská mobilita je zodpovědná za 40 % všech emisí CO2 ze silniční dopravy a až za 70 % ...více
 • Akční plán pro městskou mobilitu. O městské mobilitě můžeme vést spory, můžeme mít na ni různé názory, ale pokud člověk chce, tak si najde zdroje, které městskou mobilitu srozumitelně představují. Příkladem může zelená kniha „Akční plán pro městskou mobilitu“, kterou Evropská komise přijala dne 30 9. 2009. Součástí Akčního plánu je návrh dvaceti opatření, jak místní, regionální i státní ...více
 • Zelená kniha Evropské komise „Na cestě k nové kultuře městské mobility“. O městské mobilitě můžeme vést spory, můžeme mít na ni různé názory, ale pokud člověk chce, tak si najde zdroje, které městskou mobilitu srozumitelně představují. Příkladem může zelená kniha „Na cestě k nové kultuře městské mobility“, kterou Evropská komise přijala dne 25. 9. 2007. Touto Zelenou knihou nastavila Komise nový program pro městskou mobilitu v zemích ...více
 • Předseda výboru pro dopravu a cestovní ruch EK navštívil Česko
  Do České republiky dorazil předseda výboru pro dopravu a cestovní ruch EK Michael Cramer. Dokonce v úterý 20.9.2016 byl hostem pořadu Události, komentáře. Poslední otázku, kterou dostal, byla: "vysvětlete nám prosím pojem udržitelná mobilita". Více - http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/216411000370920/ (53 minuta vysílání).

ZAJÍMAVOSTI K MĚSTSKÉ MOBILITĚ

 • Poznačte si v kalendáři: 4. evropská konference o plánech udržitelné městské mobility. Čtyři roky poté, co Evropská komise zveřejnila svůj Balíček pro městskou mobilitu (2013) a s ním související Směrnice pro realizaci SUMP (2014), zde máme rozsáhlou a stále se rozšiřující síť měst, která se zavázala k vypracování a realizaci vlastního plánu udržitelné městské mobility. Součástí této sítě jsou i města a instituce zapojené do evropských projektů ...více
 • Prezentace, která vám změní pohled na mobilitu. Zveřejňujeme další překlad prezentace z letní školy o udržitelné mobilitě - Made in Leipzig. Tentokrát na téma "Jak zajistit mobilitu a naplnit environmentální standardy?" od profesora Udo Beckera z TU Dresden, která zazněla dne 16.8.2016. "V městské radě máme problém. Diskuze. Hádky. Koalice: podpořit růst dopravy, ...více
 • 10 principů pro udržitelnou dopravu ve městě. Velkou inspirací pro vznik značky Města s dobrou adresou bylo město Lipsko. V průběhu srpna 2016 se zde dokonce konala letní škola „Made in Leipzig“, zaměřené na plánování městské mobility ve městech. Akci pořádalo město Lipsko ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech, zúčastnilo se cca 100 lidí z výzkumu, měst, nevládních organizací, dopravního plánování a urbanismu a správců infrastruktury...více
 • Každé koncipované inženýrské dílo musí být měřeno podle jeho cíle. Na téma dopravy a mobility zatím vyšlo málo odborných článků, které by stály za publikování. Za pozornost však rozhodně stojí článek "Odsun nádraží v Brně byl vždy krajně sporný" od profesora ext doc. Ing. Jana Pavlíčka a akad. arch. Jana Sapáka, který vyšel v časopise Stavebnictví dne 27.6.2016. Jak název sice napovídá, že týká se otázky brněnského hlavního ...více
 • Kontrola naplnění akčního plánu v roce 2036.Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: "Nikdo nevěděl, že to jak stavíme města ovlivňuje životní styl a život lidí." Můžeme mít strategický dokument, koncepci Smart Cities, plán udržitelné městské mobility, které mohou ovlivnit podobu města v roce 2036. Odborné metodiky jsou k dispozici, ale širokou veřejnost moc nezajímají. O plán ...více

ĆESKÁ REPUBLIKA A PODPORA MĚSTSKÉ MOBILITY

 • MMR se zapojuje do podpory městské mobility. Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem jednoho z 8 tzv. tematických partnerství, tj. 3letých projektů, a to konkrétně pro téma/partnerství městská mobilita (PUM). Spolupráci s druhým koordinátorem, městem Karlsruhe, MMR spustilo již na prvním společném setkání v Praze 29. listopadu 2016 – viz prezentace ...více
 • MMR, Evropský Habitat a Habitat III = závazek k nové městské mobilitě . Možná se už zapomnělo, že v Praze ve dnech 16. -18. 3. 2016 proběhla mezinárodní regionální konferencí OSN Evropský Habitat, která se zaměřila na rozvoj měst v oblasti městské mobility. Na konferenci, kterou organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, přijelo do Prahy tisíce odborníků z celého světa. Tématem celé konference bylo „Bydlení v životaschopných městech“. ...více
 • Kdy bude v Česku vytvořen národní program na podporu a rozvoj udržitelné mobility? Na stránkách www.eltis.org byl zveřejněn článek na téma: "Italská Florencie dostane finance z národních fondů na podporu udržitelné mobility". Je sice pěkné, že italská Florencie dostane finance z národních fondů na podporu udržitelné mobility, ale je třenba se ptát, proč takovou možnost nemají česká města? Jedinou výjimkou je dotační titul ze SFŽP na kampaně, ale ...více
 • Chcete jet zdarma na konferenci SUMP do Dubrovníku? (2017/02/01) Na stránkách www.eltis.org byl zveřejněn článek na téma: "Vaše město má zájem o vlastní SUMP, ale chybí odborníci nebo nástroje?" Opakování je matka moudrosti, takže je nutné si připomenout, že plán udržitelné městské mobility (SUMP). je strategický plán, jehož cílem je vytvořit ve městě takový dopravní systém, který vyhovuje všem občanům, je maximálně ...více
 • Než se pustíme do SUMP, měli bychom vědět ... Nesnažte se......vytvořit stoprocentní a dokonalý projekt, do kterého už nikdo nemůže přidat žádný nápad!...přesvědčit svůj úřad či parlament, že na financování projektu bezpodmínečně musí poskytnout 50 miliónů euro!...zaujmout lidi tím, že budete podrobně vysvětlovat, jak úžasný je váš projekt, místo toho raději poslouchejte, co oni sami chtějí!Snažte se......zjistit, ...víc

  DEKLARACE A OBECNÉ PRINCIPY MĚSTSKÉ MOBILITY

  Přiznáváme ale, že implementace teorie do praxe bývá někdy velmi složitá. Ale proč se o to nepokusit