DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Doprava, zvláště pak automobilová, má významný vliv na životní prostředí města a jeho okolí. K negativním dopadům dopravy na stav životního prostředí a kvalitu života ve městě patří výfukové emise, emise z otěrů brzd a pneumatik, sekundární emise (víření prachu), hluk a fragmentaci krajiny a uličního prostoru.


Doprava a životní prostředí v Olomouci, jaká jsou navrhovaná opatření?


Navržená opatření a aktivity:

Vypracování regulačního řádu dopravy pro smogové situace.

Zavedení nízkoemisní zóny (zón).

Kampaně na podporu pěší, cyklistické a veřejné dopravy pro konkrétní cílové skupiny.

Program pro pobídku zaměstnanců magistrátu a městských společností k využívání cyklodopravy nebo městské hromadné dopravy jako vzor pro privátní zaměstnavatele (úschovny, šatny, sprchy ...).

Vypracování plánu vzdělávání v oblasti udržitelné mobility.

Zřízení fondu mobility (příjmy z parkovného, od zaměstnavatelů atd.; výdaje do rozvoje udržitelné městské mobility dle PUMMO).

Vypracování plánu podpory alternativních pohonných technologií.