Zveme Vás na spanilou jízdu za naše cyklostezky
dne 12. 9. 2020.

Děkujeme chomoutovské firmě STUDIO VIRTUALIS, která nám poskytla tyto webové stránky.

Iniciativa je dále podporována ze strany spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z,.s. a ze strany Olomouckého kraje.