Kdo stojí za touto iniciativou?

Jsme studenti olomouckého gymnázia Hejčín, kteří chtějí být aktivní při implementaci tzv. Plánu udržitelné městské mobility Olomouce.

Zjednodušeně: CHCEME pomoci zlepšovat kvalitu veřejných prostranství, nabízet urbanistická a dopravní řešení přátelská k lidem v ulicích, podporovat rozvoj cyklodopravy, pěší dopravy a městské hromadné dopravy ve městě. Chceme pro nás bezpečné ulice. Chceme vrátit kola do ulic.

Vše je obsaženo v dokumentu Plán udržitelné městské mobility města Olomouce, ale máme občas pocit, že lidi stejně nejvíce zajímá jen parkování. Nebo se pleteme?

Pokud i vás zajímají tyto otázky, přidej se k nám.

Děkujeme chomoutovské firmě STUDIO VIRTUALIS, která nám poskytla tyto webové stránky.

Iniciativa je dále podporována ze strany spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z,.s. a ze strany Olomouckého kraje.