Plán udržitelné městské mobility města Olomouce

„Neříkejte mi, jaké jsou vaše priority. Ukažte mi, kde utrácíte vaše  finance, a já vám hned řeknu, jaké jsou."

(James W. Frick a také citace z evropské metodiky SUMP 2.0.)

Víme, že město Olomouc má zpracován tzv. PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA OLOMOUCE. Všechny podstatné informace jsou dostupné zde: https://spokojena.olomouc.eu/

Stáhli jsme pro vás strategii města, výtah z Plánu udržitelné městské mobilty města Olomouce a jeho akční plán. Po teoretické stránce asi není možné nic vytknout. Bude to ale stačit na opravdové změny? Přitom tolik po městě nechceme. Pokud jsou opravdu připraveny peníze na podporu cyklistické dopravy na státní úrovni, tak jen chceme, aby se v maximálně míře projektovalo a stavělo.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


A město Olomouc má skutečně z čeho vybírat. Z akčního plánu jsme pro vás vybrali to nejdůležitější, co město připravuje. Je tam toho tolik, že se bojíme, že na cyklostezky moc nezbude chuti a energie. A tak akční plán města na cyklostezky zveřejňujeme níže. Co z toho se zrealizuje do roku 2023?