Bezpečná cesta do školy

Všimli jsme si, že Útvar hlavního architekta města Olomouce připravil pro všechny základní školy projekt „Bezpečná cesta do školy“. Svou podstatou byl projekt bezpečnostní inspekcí. Bezpečnost zde přitom neposuzovali odborníci, ale ti, kteří komunikace používají v každodenním provozu, v našem případě tedy děti. Hlavním cílem projektu bylo identifikovat nebezpečná místa a tím předcházet dopravním nehodám tam, kde se pohybují děti, a pokusit se minimalizovat riziko jejich vzniku. Pokud k nehodám přece jen dojde, měly by mít co nejmírnější následky. Větší bezpečnost na cestách do školy zároveň umožňuje rodičům nechat své děti volněji se pohybovat, což zvyšuje počet žáků chodících do školy pěšky. Dospělý, ač odborník, nemívá totiž jasnou představu o tom, jak se dítě v dopravním provozu cítí a co jej znevýhodňuje a omezuje.

Mezi klíčové oblasti realizace bylo zařazeno zmapování každodenních cest žáků do a ze školy, zjištění problematických až nebezpečných míst a jejich postupné odstraňování. Primárně tento projekt cílil na žáky 4. /5. (I. stupeň) a 8. /9. tříd (II. stupeň).

Skvělý čin, ale jak se bude dále pracovat s výsledky? Rádi bychom byli přitom.

Otevřít mapu v novém okně prohlížeče