Akční plán


Akční plán? Možná je to jen seznam zbožných přání. Pokud je město zadlužené, musí vybírat podle priorit.
Jaké jsou priority města?

„Neříkejte mi, jaké jsou vaše priority. Ukažte mi, kde utrácíte vaše  finance, a já vám hned řeknu, jaké jsou."

(James W. Frick a také citace z evropské metodiky SUMP 2.0.)


Akční plán a podpora veřejné dopravy


Akční plán a podpora inteligentních dopravních systémů


Akční plán a podpora pěší dopravy


Akční plán a podpora automobilové dopravy


Akční plán a podpora parkování