Chraňme životní prostředí

Čistý vzduch je jednou ze základních podmínek lidského zdraví. Znečištění ovzduší způsobuje každý rok předčasnou smrt 370 000 obyvatelům Evropy. V České republice je to asi 9 000 lidí.

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší ve městech je automobilová doprava. Každé auto na konvenční pohon vypouští do ovzduší jemné částečky rakovinotvorných látek, které proniknou až do plicních sklípků. Plíce zdravého člověka (nekuřáka) by měly být přirozeně růžové, ovšem v dnešní době jsou plíce téměř každého z nás protkány šedými pavučinkami. Odkud se asi vzaly?

Pak je tu hluk, vibrace a zábory obrovských množství ploch. Automobilová doprava je také velmi náročná na spotřebu energetických surovin, zejména ropy. Dopravní cesty také představují pro řadu organismů výraznou překážku pro jejich pravidelné přesuny, jiným organismům zase umožňuje doprava možnost rychlého šíření (např. invazní druhy), což pak končí katastrofálními důsledky. Celkově největší zátěž pro životní prostředí představuje individuální automobilová doprava a doprava letecká.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Moje kolo chrání tebe, tvoje kolo chrání mě

Dopady dopravy na životní prostředí lze snížit zejména využíváním šetrných způsobů dopravy (pěší chůze, jízda na kole) a upřednostňováním dopravy veřejné, zejména kolejové (železnice, tramvaj), která je z energetického hlediska zhruba pětkrát efektivnější než doprava silniční. Dopady nákladní dopravy by bylo možné snížit eliminací často nesmyslných přesunů zboží na obrovské vzdálenosti. K tomu může přispět každý z nás - např. podporou místní produkce.

Přemýšlejme nad tím, zda svůj vůz nemůžeme využívat ekonomičtěji a ekologičtěji. Nebo ještě lépe - využívejme městskou hromadnou dopravu a zapřemýšlejme, zda si cestu do práce nemůžeme občas užít na kole. Každé neobsazené místo ve vašem voze představuje pro nás všechny zdravotní riziko., rostoucí požadavky na parkovací místa ve městech a výrazně vyšší nároky na vaši peněženku. Kvalitu vzduchu, který dýcháme, můžeme zásadním způsobem ovlivnit
Řešení: sdílení dopravních prostředků - kol i automobilů.

Možná by vás ještě mohlo zajímat, že snížením emisí prachových částic o 30 % by každoročně zachránilo 300 až 400 životů na každý milion obyvatel žijících ve městech.