Víme, kde se vezmou peníze na cyklostezku Olomouc - Chomoutov!

13. 04. 2020

Je to jednoduché. Město podá projekt na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), dostane cca 85% dotaci, pak ještě může požádat na Olomouckém kraji a máme cyklostezku. Projekt se stavebním povolením musí být do konce roku ale hotový. Za to musíme bojovat.

JInak SFDI v letošním roce podpořilo na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty celkem 35 akcí, o celkové výši 452,466 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.

V Olomouckém kraji bylo podpořeno celkem 7 projektů:

 • Cyklostezka Kostelec na Hané – Lutotín
 • Cyklostezka Bečva - k.ú. Černotín, k.ú. Ústí - etapa 1 a etapa 2
 • Stezka pro chodce a cyklisty Šumvald - Libina
 • Cyklostezka Tři Dvory - Litovel v souběhu s II/447
 • Jantarová stezka, úsek Hodolanská - Libušina, 1. část
 • Cyklostezka Příkazy směr SKRBEŇ
 • Cyklostezka Příkazy směr Senice na Hané

Neprošly pak tyto projekty:

 • Cyklostezka Kojetín - Tovačov, k.ú. Kojetín
 • Výstavba cyklostezky Majetín - Krčmaň
 • Cyklistická stezka Klenovice na Hané - "Větřák - Čelčice víceúčelová nádrž"
 • CYKLOSTEZKA ÚSOV - KLOPINA
 • Stezka pro chodce a cyklisty Potštát - Boškov

I přes výrazné navýšení původně rozpočtované částky (ve výši 200 mil. Kč), nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny všechny žádosti, které splnily formální i věcné náležitosti žádosti, což jen potvrzuje velký zájem žadatelů o tento druh příspěvku, a zároveň kvalitní přípravu předložených projektů. Celkově bylo předloženo 75 žádostí o příspěvek s rekordní výší požadovaného příspěvku 832,943 mil. Kč.

Původní výše rozpočtu na rok 2020 nepostačovala na krytí požadavků v žádné oblasti poskytovaných příspěvků. Výbor SFDI proto rozhodl, že k pokrytí schválených příspěvků bude využita alokace finančních prostředků pro rok 2021, která je ve střednědobém výhledu schválena ve stejném objemu jako pro rok 2020. V praxi to bude znamenat, že u části schválených příspěvků bude možné začít čerpání prostředků SFDI až v roce 2021.

Výbor SFDI také v souvislosti s aktuální pandemií COVID-19 schválil úpravu harmonogramu předkládání žádostí o příspěvek na příští období. Předpokládané termíny pro předkládání žádostí o příspěvek, u všech výše uvedených druhů příspěvků, budou posunuty na leden 2021. Předpokládaný termín schválení těchto příspěvků je přibližně polovina roku 2021 s tím, že reálné čerpání prostředků bude možné zahájit až z rozpočtu roku 2022.

Žadatelé, kteří neuspěli s žádostí pro rok 2020, budou moci znovu požádat o příspěvek v termínu leden 2021.

Mimo jiné byly také schváleny další příspěvky:

 • Na zvyšování bezpečnosti bylo schváleno 168 akcí jejichž, přičemž celková výše schválených příspěvků činí 566,124 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde. Celkově bylo předloženo 326 žádostí. I přes navýšení rozpočtu nemohly být z důvodu nedostatku financí podpořeny všechny žádosti, které splnily pravidla pro poskytnutí příspěvku.
 • Na financování Výstavby, modernizace nebo opravy místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace v místech křížení s nadřazenou infrastrukturou pro rok 2020 byl schválen příspěvek pro 8 akcí (z 9 předložených) v limitní výši 513,885 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde. Aby mohly být podpořeny všechny hodnotitelskou komisí doporučené žádosti o příspěvek, bylo nutné navýšit původně rozpočtovanou částku (ve výši 300 mil. Kč) o více jak 70 %.

Zdroj: https://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-prispevky-na-zvysovani-bezpecnosti-dopravy-cyklostezky-a-krizeni-komunikaci-pro-rok-2020/

Novinky - výpis všech