Den Země 22. 4. 2020 - COVID 19 a klimatická změna

22. 04. 2020

Všichni dnes řešíme COVID 19, ale je dobré si připomenout, že dnes 22. dubna je také Den Země.  Nesmíme zapomínat na to, že je třeba řešit rovněž současné klíčové ekologické otázky a dopady chování člověka na životní prostředí. 

Podívejte se na krátké video, které napovídá, jak se dá řešit klimatická krize.

„Dnes se potýkáme s řadou ekologických problémů, z nichž některé jsou mnohem větší než v sedmdesátých letech. Mezi ty nejvýznamnější patří globální klimatické změny,“ připomíná Vendula Audolenská, specialistka informací o životním prostředí hl. m. Prahy „Navzdory této existenciální hrozbě řada států ochranu životního prostředí podceňuje, nedodržuje Pařížskou dohodu (úmluvu OSN o změně klimatu z roku 2015) a vymezuje se proti zavedeným a fungujícím opatřením na ochranu životního prostředí,“ doplňuje Audolenská. Den Země podle ní celému světu připomíná, že nesmíme usnout na vavřínech a nechat se uchlácholit mezinárodními úmluvami. Naopak se máme domáhat jejich dodržování a pokud možno sami přispět ke zlepšování životního prostředí.

Den Země

Letos se slaví již po padesáté. Poprvé ho zorganizoval v roce 1970 teprve 25letý student Denis Hayes. Oslovil přitom neuvěřitelných 20 milionů Američanů, tedy 10 % tehdejšího obyvatelstva USA. Demonstrace, pochody, čištění životního prostředí a další akce rozpoutaly debatu o nutnosti regulování nešetrného zacházení s přírodou, které má negativní dopad na naši planetu.

Novinky - výpis všech