Ohlédnutí za seminářem na Církevním gymnáziu

30. 03. 2020

Na Církevním gymnáziu v Olomouci proběhl ve středu 23. 10. 2019 další seminář CityChangers pro místní studentský parlament, který iniciovalo město Olomouc, konkrétně pan primátor města Olomouce Miroslav Žbánek. Prostřednictvím lektora Jaroslava Martinka ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu požádal studenty o pomoc. Chce z mnohých oblastí udělat obytné čtvrti, v současnosti orientované na automobilovou dopravu, a změnit je na místa vstřícná k dětem, přesně jak se píše v publikací „20 dobrých důvodů, proč proměnit ulice našich měst a obcí“. Jenže taky ví, že mnohým se takový plán nebude líbit. A tak chce požádat děti, aby mu vymyslely dalších „10 důvodů“, proč by se ulice měly změnit, aby mu napsali dopis, aby to začaly řešit se svými rodiči a pak se uvidí.

Diskutovalo se především o samotném Plánu udržitelné městské mobility města Olomouce (PUMMO). Nicméně diskuse se nakonec stočila na priority města spojené s financováním. Čemu má dát město prostor? Pro další parkovací místa, nebo pro rozvoj veřejné, pěší a cyklistické dopravy. Je ochotno město na každé ulici zrušit jedno parkovací místo a nahradit ho parkujícm "hnízdem" pro jízdní kola, ve kterém by bylo možné zaparkovat cca 5 - 10 kol stejně jak je to vidět ve Vídni. Jde totiž o to, že studenti nemají kde zaparkovat kola, kdyby chtěli přijet na kole do školy. Týká se to i návštěv školy.

Druhá část diskuse se točila o roli politiky, respektivně jak olomoucká politika ovlivňuje rozpočet a priority. Ačkoliv dnes je slovo "politika" je hodně zdiskretizované, tak v rámci semináře bylo vyhledané dané slovo na Wikipedii a byly představeny rozměry, které jsou málo známé:

České slovo (politika) má několik významů, je ekvivalentem tří anglických termínů, které však operují na různé rovině obecnosti.

    • politika ve významu anglického polity představuje strukturálně-funkční rámec politického procesu a politických aktivit (tento význam je blízký politickému systému společností, můžeme si pod ním představit například státní zřízení, ústavu, volební a stranický systém apod.);

Novinky - výpis všech